Bestuur, directie en contact

SNOK - De kleine Zeemeermin

 

Stichting Nederlands Onderwijs Kopenhagen

 

Bestuur en directie

SNOK wordt namens de leden geleid door een bestuur. Het bestuur is formeel verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de school. De belangrijkste taken van het bestuur zijn het maken van beleid en erop toezien dat het beleid wordt uitgevoerd.

Het bestuur kan worden bereikt per e-mail naar de secretaris, secretariaat@snok.dk

 

De dagelijkse gang van zaken valt onder verantwoording van een directeur, onder toezicht van het bestuur. De directeur informeert ouders via e-mails en website.

 

Het bestuur bestaat uit de volgende leden (correct per 8 nov 2018):

Ingrid Snelderwaard: voorzitter

Merel Wolff: secretaris

Pim Bussink: penningmeester

Yvette Entius: algemeen lid

Harmke van den Akker: algemeen lid

Francien Tiessen: algemeen lid.

 

De directeur is Riet Dubois.

 

De school heeft een vertrouwenspersoon voor zaken die ouders/verzorgers graag vertrouwelijk aansnijden. Dit is Beatrix Metselaar (beatrix@snok.dk, +45 5041 5186).

 

 

 

 

Belangrijk!

Onze school is altijd op zoek naar sponsors. Het runnen van een school in het Buitenland kost veel geld.

Daarom is het van groot belang dat ouders een actieve rol gaan spelen in de verbinding met Nederlandse bedrijven waar mogelijk. Meer weten? Mail dan naar info@snok.dk