Directie

De kleine Zeemeermin

 

Stichting Nederlands Onderwijs Kopenhagen

 

Directie

De SNOK wordt geleid door een bestuur.

 

Het bestuur is formeel verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de school. De belangrijkste taak van het bestuur is het maken van beleid en erop toezien dat het beleid wordt uitgevoerd. De dagelijkse gang van zaken valt onder verantwoording van de directeur, Erna van Zanten, onder toezicht van het bestuur. De directie informeert ouders via emails en via de website. Ons bestuur heeft de volgende leden:

 

Mariska Völkers: voorzitter

Dorien van Veelen: secretaris

Gera van Rootselaar: penningmeester

Yvette Entius: algemeen lid

Harmke van den Akker: algemeen lid

 

Verzoeken, agendapunten en klachten kunnen schriftelijk worden ingediend en worden behandeld op de eerstvolgende vergadering en dienen gestuurd te worden naar de secretaris, secretariaat@snok.dk

 

 

 

 

 

Belangrijk!

Onze school is altijd op zoek naar sponsors. Het runnen van een school in het Buitenland kost veel geld.

Daarom is het van groot belang dat ouders een actieve rol gaan spelen in de verbinding met Nederlandse bedrijven waar mogelijk. Meer weten? Mail dan naar info@snok.dk