Klachten

De kleine Zeemeermin

 

Stichting Nederlands Onderwijs Kopenhagen

 

Klachten

Als school horen wij graag suggesties van de ouders omtrent het reilen en zeilen van de school.

 

In eerste instantie dienen vragen, problemen of klachten rechtstreeks te worden besproken met degene die direct met de kwestie te maken heeft.

 

Een ouder met bijvoorbeeld een klacht over (het lesgeven van) een leerkracht dient dit eerst met de leerkracht zelf te bespreken voordat dit bij de co-ordinator of het bestuur terecht komt.

 

Ouders die een vraag, probleem of een klacht hebben, kunnen de volgende stappen ondernemen:

Stap 1: De ouders nemen dit rechtstreeks op met de leerkracht

Stap 2: Vinden de ouders en/of de leerkracht geen bevredigende oplossing dan wordt de co-ordinator, Erna van Zanten, ingeschakeld.

Stap 3: Indien ook na het overleg met de co-ordinator niet een bevredigende oplossing wordt gevonden, wordt de zaak voorgelegd aan het bestuur.

Stap 4: indien ook na dit overleg geen bevredigende oplossing wordt gevonden, zal de vertrouwenspersoon worden ingeschakeld.

 

 

 

 

Belangrijk!

Onze school is altijd op zoek naar sponsors. Het runnen van een school in het Buitenland kost veel geld.

Daarom is het van groot belang dat ouders een actieve rol gaan spelen in de verbinding met Nederlandse bedrijven waar mogelijk. Meer weten? Mail dan naar info@snok.dk