Ouders

SNOK - De kleine Zeemeermin

 

Stichting Nederlands Onderwijs Kopenhagen

 

Ouders

Van ouders en leerkrachten wordt verwacht dat zij samenwerken in het belang van het kind. Wij proberen een goede samenwerking te creëren door de school voor ouders toegankelijk te maken.

 

Ouders krijgen zoveel mogelijk informatie. Indien om welke reden dan ook de informatievoorziening onvoldoende blijkt te zijn, dan kan altijd om uitleg worden gevraagd, zowel schrijftelijk als mondeling.

 

Van de ouders wordt verwacht dat zij vertrouwen hebben in het onderwijzend personeel. Begrip en respect voor elkaar is een uitgangspunt voor een goede communicatie.

 

Het is bovendien noodzakelijk dat ouders en school dezelfde doelen stellen ten aanzien van het te bereiken niveau van Nederlandse taalbeheersing. Met name de mate waarin thuis Nederlands wordt gesproken, heeft invloed op de taalbeheersing van de leerlingen.

 

Wij vertrouwen erop dat ouders hun kinderen stimuleren en helpen bij het leren van de Nederlandse taal.

 

 

 

Belangrijk!

Onze school is altijd op zoek naar sponsors. Het runnen van een school in het Buitenland kost veel geld.

Daarom is het van groot belang dat ouders een actieve rol gaan spelen in de verbinding met Nederlandse bedrijven waar mogelijk. Meer weten? Mail dan naar info@snok.dk