Bestuur, directie en contact

FUNS - De kleine Zeemeermin

Forening for Undervisning i det Nederlanske Sprog


voorheen: Stichting Nederlands Onderwijs Kopenhagen (SNOK)


Bestuur en directie

 

SNOK wordt namens de leden geleid door een bestuur. Het bestuur is formeel verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de school. De belangrijkste taken van het bestuur zijn het maken van beleid en erop toezien dat het beleid wordt uitgevoerd.


De dagelijkse gang van zaken valt onder verantwoording van een directeur, onder toezicht van het bestuur. Directeur Riet Dubois is per e-mail te bereiken onder directeur@snok.dk.


Het bestuur bestaat voor het schooljaar 2018-2019 uit de leden hierondergenoemd, met hun functionele e-mailadressen voor direct contact. E-mails betreffende algemene bestuurszaken graag naar het secretariaat, secretariaat@snok.dk!

  1. Ingrid Snelderwaard: voorzitter, voorzitter@snok.dk
  2. Merel Wolff: secretaris, secretariaat@snok.dk
  3. Pim Bussink: penningmeester, penningmeester@snok.dk
  4. Yvette Entius: algemeen lid, bestuurslid1@snok.dk
  5. Harmke van den Akker: algemeen lid, bestuurslid2@snok.dk
  6. Francien Tiessen: algemeen lid, bestuurslid4@snok.dk


De school heeft een vertrouwenspersoon voor zaken die ouders/verzorgers graag vertrouwelijk aansnijden. Dit is Beatrix Metselaar (beatrix@snok.dk, +45 5041 5186).


Steun FUNS

  • Het runnen van een school in het buitenland kost veel geld. Onze school is altijd op zoek naar bedrijven die willen sponsoren.
  • Ouders zijn altijd welkom om mee te helpen in onze activiteiten!

Meer weten? Mail dan naar: info@snok.dk