Onderwijs

FUNS - De kleine Zeemeermin

Forening for Undervisning i det Nederlanske Sprog


voorheen: Stichting Nederlands Onderwijs Kopenhagen (SNOK)


Het onderwijs

 

De school telt ongeveer 95 leerlingen, verdeeld over:

  • Groep 1 tot en met 8,
  • de Peutergroep, en
  • de Oranjegroep (een gemengde groep voor kinderen die qua leeftijd en beheersing van het Nederlands niet precies in de bovenstaande groepen passen).

Ons onderwijs is gericht op het ontwikkelen en verbeteren van de Nederlandse taalvaardigheid. Wat betreft de mondelinge taalvaardigheid wordt er veel aandacht besteed aan het vergroten van de woordenschat, het verbeteren van de zinsbouw en het actief gebruiken van de Nederlandse taal.


Onderbouw (groep 1 en 2):

Wij werken in groep 1 en 2 met de methode ‘ Ik en Ko’ (www.ikenko.nl ).

In groep 1 en 2  wordt aandacht besteed aan het aanvankelijk lezen. Op een speelse manier leren de oudste kleuters de Nederlandse klanken en letters. Dit is een goede voorbereiding voor het leren lezen en schrijven in groep 3.


Groep 3:

In groep 3 zijn er twee groepen.

Groep 3A bestaat uit leerlingen die iets meer tijd nodig hebben om te leren lezen. Reden kunnen uiteenlopend zijn. Voorbeelden zijn: ouders zijn niet beide NL, net aangekomen in Denemarken dus al veel indrukken of leerlingen die leren lezen op de dagschool waarbij er verwarring bij het lezen kan ontstaan.


Groep 3, is de groep waarin het taal/spelling programma Veilig Leren Lezen wordt gevolgd.

Wij werken in groep 3 met de taalmethode 'Veilig Leren Lezen', hiermee leren de kinderen klanken samenvoegen tot woorden en dus lezen en schrijven.


Groep 4 t/m 8:

In deze groepen wordt er gericht gewerkt aan spelling, taalbeschouwing, technisch lezen (AVI niveau’s), begrijpend lezen en het vergroten van de woordenschat. Hiervoor werken wij met de methode van Taalactief (www.taalactief.nl).


Oranje groep

De leeftijd voor deze groep is 7 t/m 12.In deze groep ligt de nadruk vooral op het verstaan, begrijpen en spreken van de Nederlandse taal. Het doel is om de leerlingen een overstap te kunnen laten maken naar de “gewone” lesgroep .Er wordt gebruik gemaakt van verschillende methodes als Hotel Hallo en Nieuwsbegrip. 


Steun FUNS

  • Het runnen van een school in het buitenland kost veel geld. Onze school is altijd op zoek naar bedrijven die willen sponsoren.
  • Ouders zijn altijd welkom om mee te helpen in onze activiteiten!

Meer weten? Mail dan naar: info@snok.dk