Bestuur, schoolleiding en contact

Nederlandse Taal- en Cultuurschool Kopenhagen (NTC KPH)
aangeboden door

FUNS
(Forening for Undervisning i det Nederlandske Sprog)
Bestuur en directie

 

FUNS wordt namens de leden geleid door een bestuur. Het bestuur is formeel verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de school. De belangrijkste taken van het bestuur zijn het maken van beleid en erop toezien dat het beleid wordt uitgevoerd.


De dagelijkse gang van zaken valt onder verantwoording van een schoolleider, onder toezicht van het bestuur. Schoolleider Riet Dubois is per e-mail te bereiken onder directeur@snok.dk.


Het bestuur bestaat voor het schooljaar 2019-20 uit de leden hierondergenoemd, met hun functionele e-mailadressen voor direct contact. E-mails betreffende algemene bestuurszaken graag naar het secretariaat, secretariaat@snok.dk

  1. Ingrid Snelderwaard: voorzitter, voorzitter@snok.dk
  2. Merel Wolff: secretaris, secretariaat@snok.dk
  3. Pim Bussink: penningmeester, penningmeester@snok.dk
  4. Francien Tiessen: ouderparticipatie, francien@snok.dk


De school heeft een vertrouwenspersoon voor zaken die ouders/verzorgers graag vertrouwelijk aansnijden. Dit is Beatrix Metselaar (beatrix@snok.dk, +45 5041 5186).