Ouders en verzorgers

FUNS - De kleine Zeemeermin

Forening for Undervisning i det Nederlanske Sprog


voorheen: Stichting Nederlands Onderwijs Kopenhagen (SNOK)


Ouders en verzorgers

 

Van ouders&verzorgers en leerkrachten wordt verwacht dat zij samenwerken in het belang van het kind. Wij proberen een goede samenwerking te creƫren door de school voor ouders toegankelijk te laten zijn.


Ouders krijgen zoveel mogelijk informatie. Indien om welke reden dan ook de informatievoorziening onvoldoende blijkt te zijn, dan kan altijd om uitleg worden gevraagd, zowel schrijftelijk als mondeling.


Van de ouders wordt verwacht dat zij vertrouwen hebben in het onderwijzend personeel. Begrip en respect voor elkaar is een uitgangspunt voor een goede communicatie.


Het is bovendien noodzakelijk dat ouders en school dezelfde doelen stellen ten aanzien van het te bereiken niveau van Nederlandse taalbeheersing. Met name de mate waarin thuis Nederlands wordt gesproken, heeft invloed op de taalbeheersing van de leerlingen.


Wij vertrouwen erop dat ouders hun kinderen stimuleren en helpen bij het leren van de Nederlandse taal. 


Steun FUNS

  • Het runnen van een school in het buitenland kost veel geld. Onze school is altijd op zoek naar bedrijven die willen sponsoren.
  • Ouders zijn altijd welkom om mee te helpen in onze activiteiten!

Meer weten? Mail dan naar: info@snok.dk