Aanmelding

FUNS - De kleine Zeemeermin

Forening for Undervisning i det Nederlanske Sprog


voorheen: Stichting Nederlands Onderwijs Kopenhagen (SNOK)


Aanmelden

 

Als u interesse hebt in onze school, neemt u contact op met de directeur.


Procedure

Nieuwe ouders en kinderen zijn van harte welkom om in de klas te komen kijken en kennis te maken met de leerkracht, assistenten, leerlingen en het materiaal.


De formele inschrijving vindt plaats met behulp van een inschrijfformulier, aan te vragen via de directeur.


Bij de aanmelding ontvangen wij graag, indien aanwezig, het leerlingdossier van de vorig bezochte school. Bij het ontbreken van dit dossier zal een leerkracht de nieuwe leerling testen zodat deze kan bepalen in welke groep de leerling thuishoort.


Nieuwe leerlingen worden naar hun niveau beoordeeld en vervolgens in de juiste groep geplaatst. Het kan dus gebeuren dat leerlingen van verschillende leeftijden in dezelfde groep zitten.


Groep 1 en 2

Aanname in groep 1 en 2 vindt plaats na een contact met directeur en desbetreffende leerkracht.


Specifieke behoeften

Indien een kind leer- of gedragsproblemen heeft, wordt er binnen het team overlegd in hoeverre wij het kind de juiste zorg kunnen bieden. Indien tot plaatsing overgegaan wordt, hanteren wij een proefperiode van twee maanden. Na deze proefperiode zullen wij samen met de ouders in een evaluatief gesprek met de ouders bespreken of wij, in de specifieke onderwijssituatie waarin wij ons bevinden, kunnen aansluiten op de zorgbehoefte van het kind.

Steun FUNS

  • Het runnen van een school in het buitenland kost veel geld. Onze school is altijd op zoek naar bedrijven die willen sponsoren.
  • Ouders zijn altijd welkom om mee te helpen in onze activiteiten!

Meer weten? Mail dan naar: info@snok.dk