Schoolgeld

Nederlandse Taal- en Cultuurschool Kopenhagen (NTC KPH)
aangeboden door

FUNS
(Forening for Undervisning i det Nederlandske Sprog)
Schoolgeld en contributie

 

Voor het schooljaar 2018-19 was het schoolgeld als volgt:

  • De bijdrage voor een heel schooljaar, te betalen voor 1 oktober bedraagt  DKK 4500 per kind.
  • De bijdrage vanaf 1 januari tot einde schooljaar bedraagt DKK 2250 per kind.

Voor het huidige schooljaar (2019-20) moet het schoolgeld nog worden vastgesteld, maar zal met vrij grote zekerheid iets hoger zijn dan het bovengenoemde bedrag.


Het lesgeld wordt in een keer voldaan. De meeste Deense gemeentes verlenen subsidie voor "Modersmålsundervisning", die typisch ons schoolgeld in zijngeheel denkt. Meer informatie is op te vragen bij de gemeente waar u woont of de penningmeester.


Verder is voor deelname aan de lessen lidmaatschap van de vereniging FUNS vereist, die een jaarlijkse contributie per familie heft (2018-19: DKK 100 per familie).