Registratie

De kleine Zeemeermin

 

Stichting Nederlands Onderwijs Kopenhagen

 

Registratie

Als je je kind wilt inschrijven bij onze school, neem dan eerst contact op met Erna van Zanten, de directeur; directeur@snok.dk of via +45 8173 0275.

 

Aanname

Nieuwe ouders en leerling(en) zijn van harte welkom om in de klas te komen kijken en kennis te maken met de leerkracht, assistenten, leerlingen en het materiaal.

 

Formele aanmelding vindt plaats met behulp van een inschrijfformulier welke aan te vragen is bij Erna van Zanten via directeur@snok.dk.

 

Bij de aanmelding ontvangen wij graag, indien aanwezig, het leerlingdossier van de vorig bezochte school. Bij het ontbreken van dit dossier kan de leerkracht de nieuwe leerling testen zodat deze kan bepalen in welke groep de leerling thuishoort.

 

Nieuwe leerlingen worden naar hun niveau beoordeeld en vervolgens in de juiste groep geplaatst. Het kan dus gebeuren dat leerlingen van verschillende leeftijden in dezelfde groep zitten.

 

Groep 1 en 2

Aanname in groep 1 en 2 vindt plaats na een contact met directeur en desbetreffende leerkracht.

 

Specifieke behoeften

Indien een kind leer- of gedragsproblemen heeft, wordt er binnen het team overlegd in hoeverre wij het kind de juiste zorg kunnen bieden. Indien tot plaatsing overgegaan wordt, hanteren wij een proefperiode van twee maanden. Na deze proefperiode zullen wij samen met de ouders in een evaluatief gesprek met de ouders bespreken of wij, in de specifieke onderwijssituatie waarin wij ons bevinden, kunnen aansluiten op de zorgbehoefte van het kind.

 

 

 

 

Belangrijk!

Onze school is altijd op zoek naar sponsors. Het runnen van een school in het Buitenland kost veel geld.

Daarom is het van groot belang dat ouders een actieve rol gaan spelen in de verbinding met Nederlandse bedrijven waar mogelijk. Meer weten? Mail dan naar info@snok.dk