Vacatures

FUNS - De kleine Zeemeermin

Forening for Undervisning i det Nederlanske Sprog


voorheen: Stichting Nederlands Onderwijs Kopenhagen (SNOK)


Vacature leerkracht


Met ingang van aanstaand schooljaar 2018-2019 zijn wij op zoek naar nieuwe leerkrachten.


Algemene informatie:

FUNS verzorgt iedere maandagmiddag onderwijs in de Nederlandse taal en cultuur aan kinderen in de leeftijd van 2-12 jaar. Circa 90 kinderen maken gebruik van dit aanbod. FUNS voorziet in peuteronderwijs, alle groepen van het basisonderwijs (groep 1 t/m 8) en de oranje groep (conversatielessen voor kinderen vanaf groep 5). Het team bestaat momenteel uit 9 leerkrachten en assistenten. Circa de helft van onze leerlingen is kind van expats en de andere helft woont min of meer permanent in Denemarken. We hebben zowel kinderen met een Nederlandse als een Vlaamse achtergrond.De lessen voor groep 1-8 en de oranje groep vinden plaats op maandagmiddag van 15.45-18.15 uur en de peutergroep komt tweewekelijks bij elkaar op vrijdagmiddag van 15.00-16.30 uur. Lessen vinden plaats op de International School Hellerup in Kopenhagen.


Profiel:

Wij zoeken enthousiaste leerkrachten die:

 • Bij voorkeur in het bezit zijn van een PABO-diploma of leerkracht lager onderwijs (Vlaanderen), maar dit is geen vereiste
 • Onderwijservaring met zich mee brengen, maar ook andere relevante ervaring is welkom
 • Zelfstandig kunnen werken en initiatieven nemen.


Functie:

De functie van leerkracht omvat onder andere de volgende taken:

 • Zelfstandig voorbereiden en verzorgen van de Nederlandse taal- en cultuurlessen
 • Voeren van oudergesprekken
 • Bijwonen van teamvergaderingen
 • Meehelpen tijdens de cultuurdagen
 • Waar nodig instrueren van onderwijsassistenten.


Omvang:

5 uur per week (3 uur lestijd en 2 uur voorbereidingstijd).


Aanbod:

 • Een jaarcontract en bij goed functioneren verlenging naar vast contract
 • Uurtarief van 168,75 dkk en vergoeding van reiskosten
 • Een enthousiast team en betrokken bestuur
 • Veel ruimte voor eigen inbreng
 • Deelname aan bijscholingscursussen NOB.


Sollicitatieprocedure:

Stuur je motivatie en CV per e-mail naar het bestuur.