Onderwijs

Nederlandse Taal- en Cultuurschool Kopenhagen (NTC KPH)
aangeboden door

FUNS
(Forening for Undervisning i det Nederlandske Sprog)
Het onderwijs

 

De school telt ongeveer 80 leerlingen, verdeeld over:

  • Groep 1 tot en met 8,
  • de Peutergroep, en
  • de Oranjegroep (een gemengde groep voor kinderen die qua leeftijd en beheersing van het Nederlands niet precies in de bovenstaande groepen passen).

Ons onderwijs is gericht op het ontwikkelen en verbeteren van de Nederlandse taalvaardigheid. Wat betreft de mondelinge taalvaardigheid wordt er veel aandacht besteed aan het vergroten van de woordenschat, het verbeteren van de zinsbouw en het actief gebruiken van de Nederlandse taal.


Onderbouw (groep 1 en 2):

In groep 1 en 2  wordt aandacht besteed aan het aanvankelijk lezen. Op een speelse manier leren de oudste kleuters de Nederlandse klanken en letters. Dit is een goede voorbereiding voor het leren lezen en schrijven in groep 3.


Groep 3:

Wij werken in groep 3 met de taalmethode 'Veilig Leren Lezen', hiermee leren de kinderen klanken samenvoegen tot woorden en dus lezen en schrijven.


Groep 4 t/m 8:

In deze groepen wordt er gericht gewerkt aan spelling, taalbeschouwing, technisch lezen (AVI niveau’s), begrijpend lezen en het vergroten van de woordenschat. Hiervoor werken wij met de methode van Taalactief (www.taalactief.nl).


Oranjegroep

De leeftijd voor deze groep is 7 t/m 12.In deze groep ligt de nadruk vooral op het verstaan, begrijpen en spreken van de Nederlandse taal. Het doel is om de leerlingen een overstap te kunnen laten maken naar de “gewone” lesgroep .Er wordt gebruik gemaakt van verschillende methodes.