Onderwijsaanbod

Nederlandse Taal- en Cultuurschool Kopenhagen (NTC KPH)
aangeboden door

FUNS
(Forening for Undervisning i det Nederlandske Sprog)
Ons onderwijsaanbod

 

Ons primaire leerdoel is om de leerlingen op een zodanig niveau te brengen/houden, dat ze in principe in staat zijn om wat betreft hun taalvaardigheid in Nederland of Belgiƫ in te stromen in hun leeftijdsgroep. Daartoe volgen we in Nederland gebruikte lesmethoden en leggen de kinderen standaardtoetsen (zoals CITO) af. De groepen zijn, analoog aan die in Nederland:


  • Groep 1 tot en met Groep 8,
  • de Peutergroep,
  • Voortgezet Onderwijs
    (met ingang van schooljaar 2020-2021), en
  • de "Oranjegroep": de uitzondering op bovenstaande doelstelling - een gemengde groep voor kinderen die qua leerdoel en beheersing van het Nederlands niet precies in de bovenstaande groepen passen.


Groepen 1 en 2 (onderbouw/kleuteronderwijs)

In Groep 1 en 2  ligt de nadruk op het kennismaken met de Nederlandse klanken en letters, die op een speelse manier worden aangeboden. De oudere kleuters beginnen te lezen als voorbereiding op:

Groep 3

Wij werken in Groep 3 met de taalmethode 'Veilig Leren Lezen'. De kinderen leren om klanken samen te voegen tot woorden en beginnen echt te lezen en schrijven.

Groepen 4 t/m 8

In deze groepen wordt er gericht gewerkt aan spelling, taalbeschouwing, technisch lezen, begrijpend lezen en het vergroten van de woordenschat. Hiervoor werken wij met de methode van TaalActief.


Voortgezet Onderwijs

Nieuw in schooljaar 2020-2021 is het voortgezet onderwijs. Leerlingen in de VO-groep werken op onderzoekende wijze aan hun taalvaardigheden. Nederlandse literatuur en culturele bronnen spelen hierbij een belangrijke rol. Wij werken met de "blended-learning" methode LanguageOne, die speciaal is ontwikkeld voor Nederlands onderwijs in het buitenland.

Oranjegroep

In deze minder-formele, gemengde (7 t/m 12 jaar) groep ligt de nadruk op het verstaan, begrijpen en spreken van de Nederlandse taal. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende methodes. Het doel is hier minder academisch.


(deze update: 3 juni 2020, Pim Bussink)