Cultureel

Nederlandse Taal- en Cultuurschool Kopenhagen (NTC KPH)
aangeboden door

FUNS
(Forening for Undervisning i det Nederlandske Sprog)
Cultuur

 

Naast de Nederlandse taal wordt er in de lessen ook aandacht besteed aan Nederlandse en Belgische cultuur.


We maken hiervoor onder andere gebruik van de cultuurmap die de Stichting Nederlands Onderwijs Buitenland heeft uitgegeven. 


Uiteraard ontbreken Sinterklaas, Koningsdag en de Kinderboekenweek niet.


Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de Nederlandse geschiedenis via onderwerpen als Anne Frank, Willem van Oranje, De Gouden Eeuw, Rembrandt van Rijn en Vincent van Gogh.