Organisatie & contact

Nederlandse Taal- en Cultuurschool Kopenhagen (NTC KPH)
aangeboden door

FUNS
(Forening for Undervisning i det Nederlandske Sprog)
Organisatie & contact


De school wordt operationeel en didactisch gerund door de schoolleiding, onder toezicht van het bestuur  De huidige schoolleiding bestaat uit Michelle Smit (onderwijszaken) & Pim Bussink (operationele zaken).

Contact: schoolleiding@snok.dk / +45 2053 6882 (Pim)


De vereniging FUNS wordt namens de leden geleid door een bestuur, dat ook het bestuur van de school is. Het bestuur is primair verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de Nederlandse Taal- en Cultuurschool Kopenhagen, die onder FUNS valt.

Contact: secretariaat@snok.dk


Het bestuur bestaat uit de volgende personen, met hun functionele e-mailadressen voor eventueel direct contact:

  1. Ingrid Snelderwaard (voorzitter, voorzitter@snok.dk)
  2. Merel Wolff (secretaris, secretariaat@snok.dk)
  3. Marie-Jose de Haas (penningmeester, verenigingspenningmeester@snok.dk)
  4. Francien Tiessen (ouderparticipatie, francien@snok.dk)
  5. Brenda van der Knaap (algemeen lid, brenda@snok.dk)
  6. Jan-Cees van der Doe (algemeen lid, jancees@snok.dk).


De school heeft in Beatrix Metselaar een vertrouwenspersoon voor zaken die ouders/verzorgers graag vertrouwelijk aansnijden..

Contact: beatrix@snok.dk, +45 5041 5186


(deze update: 17 sep 2020 Pim Bussink)