Suggesties en klachten

Nederlandse Taal- en Cultuurschool Kopenhagen (NTC KPH)
aangeboden door

FUNS
(Forening for Undervisning i det Nederlandske Sprog)
Suggesties en klachten

 

De school krijgt altijd graag suggesties van ouders en verzorgers omtrent het reilen en zeilen van de school.


Procedure voor problemen, klachten, enz.:

in eerste instantie verzoeken we om vragen, problemen of klachten te bespreken met de direct-betrokken partijen. Mocht dat onverhoopt niet voldoen of niet mogelijk zijn, suggereren we graag de volgende stappen:

1. contact met de schoolleiding (operationeel verantwoordelijk);

2. zonodig contact met het schoolbestuur.


De school heeft ook een vertrouwenspersoon met wie u geheel vertrouwelijk iets kunt opnemen dat niet goed gedekt wordt door het bovenstaande.