Financieel

Nederlandse Taal- en Cultuurschool Kopenhagen (NTC KPH)
aangeboden door

FUNS
(Forening for Undervisning i det Nederlandske Sprog)
Financieel


Bankgegevens

 • Tenaamstelling: FUNS
 • Reg. nr.: 1551(Danske Bank)
  Kontonr.: 4865466420
 • IBAN: DK6630004865466420
 • BIC: DABADKKK


1. Contributie vereniging FUNS

Voor deelname aan de lessen is lidmaatschap van de vereniging FUNS vereist. De contributie bedraagt:

 • Schooljaar 2019-20: DKK 100 per familie per schooljaar.
  Bij betaling vermelden:
  C1920-NaamLeerling (bv.: C1920-JanJansen of C1920-famJansen voor meerdere leerlingen in 1 familie).

 • Schooljaar 2020-21: formeel te bepalen ter ALV (maar naar verwachting ongeveer constant).

2. Schoolgeld NTC KPH

Voor het onderwijs bij de NTC KPH is schoolgeld verschuldigd:

 • Schooljaar 2019-2020:
  Groep 1 t/m 8 en Oranjegroep: DKK 4667 per leerling, Peutergroep: DKK 2333 per leerling.
  Bij betaling (maar zie hieronder over subsidie) vermelden:
  S1920-NaamLeerling (bv.: S1920-JanJansen, of S1920-famJansen voor meerdere leerlingen in 1 familie).

 • Schooljaar 2020-2021: nog te bepalen.

3. Subsidie voor schoolgeld "Modersmålsundervising"

 1. De kommuner (gemeentes) verlenen onder voorwaarden subsidie voor het onderwijs op de NTC KPH
  (in de context van "Modersmålsundervisning", met de NTC KPH de aanbieder van het onderwijs i.p.v. de kommune).

 2. De belangrijkste voorwaarden voor deze subsidie:

  1. De leerling volgt in het Deense dagonderwijs onderwijs in de 0. klasse - 9. klasse (of het equivalent op een internationale school). Dit houdt in, dat leerlingen in de Peutergroep en Groepen 1 en 2 typisch niet voor deze subsidie in aanmerking komen.
  2. De leerling is ingeschreven bij de school en neemt het gehele schooljaar deel.
  3. Een correcte subsidie-aanvraag bij de kommune (deadlines en procedure verschillen helaas per kommune!).

 3. Wie vraagt deze subsidie aan:

  1. In principe vragen de ouders de subsidie aan bij de kommune waar de leerling woont (zoek op "Modersmålsundervisning" op de website van uw kommune of neem contact op met hun "skoleafdeling")
   De ouder moet de school op de hoogte stellen van de aanvraag en vooral van een succesvolle toekenning.
   NB: het is geen probleem uiteindelijk niet deel te nemen na toekenning subsidie - de school factureert de kommuner uitsluitend voor deelnemende leerlingen. U kunt dus ook bij twijfel over deelname de subsidie gewoon aanvragen.

  2. BELANGRIJKE UITZONDERING:
   de NTC KPH heeft een overeenkomst met København Kommune en met ingang van het schooljaar 2020-2021 voor het eerst ook met Gentofte Kommune. Voor deze 2 kommuner doet de school de subsidie-aanvraag centraal en in een keer voor alle leerlingen woonachtig in deze kommuner (uiterlijk 1 oktober).
   Het is daarom cruciaal dat u de schoolleiding op de hoogte houdt van uw woonplaats en in het bijzonder van verhuizingen van of naar København en Gentofte Kommune!


(deze update: 3 sep 2020 Pim Bussink)