Schoolgeld

Nederlandse Taal- en Cultuurschool Kopenhagen (NTC KPH)
aangeboden door

FUNS
(Forening for Undervisning i det Nederlandske Sprog)
Schoolgeld en contributie

 

Voor het schooljaar 2019-20 is het schoolgeld voor een heel schooljaar als volgt vastgesteld (ALV oktober 2019):

  • Groep 1 t/m 8 en Oranjegroep. DKK 4667 per leerling.
  • Peutergroep: DKK 2333 per leerling.
  • Voor inschrijving na 1 jan geldt het halve tarief.

Het schoolgeld moet in een keer worden voldaan.


De meeste Deense kommuner (gemeentes) verlenen subsidie voor "Modersmålsundervisning" onder bepaalde voorwaarden. FUNS streeft ernaar om het schoolgeld niet hoger te laten uitvallen dan het maximale subsidiebedrag, zodat het schoolgeld voor de leerlingen die in aanmerking komen voor deze subsidie daaruit kan worden gedekt. De aanvraag van deze steun bij de kommune is in principe de verantwoordeljkheid van de ouder/verzorger. Het is zaak om deze subsidie op tijd aan te vragen: deadlines en striktheid variëren helaas per kommune, maar mei VOOR het schooljaar is meestal voldoende. Meer informatie is op te vragen bij de kommune waar u woont - u kunt de schoolleiding raadplegen voor assistentie.


Verder is voor deelname aan de lessen lidmaatschap van de vereniging FUNS vereist, die een jaarlijkse contributie per familie heft. Voor het schooljaar 2019-20 is dit DKK 100 per familie.