Rol ouders/verzorgers

Nederlandse Taal- en Cultuurschool Kopenhagen (NTC KPH)
aangeboden door

FUNS
(Forening for Undervisning i det Nederlandske Sprog)
Rol ouders/verzorgers

 

Hulp van ouders (en/of verzorgers) bij huiswerk en vooral het spreken thuis is vaak cruciaal voor het succes van ons onderwijs!


In het bijzonder bij intake maar ook daarna leggen we er de nadruk op dat ouders en school dezelfde doelen stellen over het beoogde niveau van de taalbeheersing van de leerling.


Ouders krijgen via de "huiswerk e-mails" een wekelijks verslag van de lessen alsmede verdere informatie. De leerkracht kan altijd worden benaderd voor verduidelijking of als gewenst een gesprek.